PAVELLÓ MUNICIPAL

IES VOLTRERA

GIMNÀS MUNICIPAL

SECCIÓ ESCOLA
COORDINADOR/A: OSCAR MORALES

Email : info@futsalabrera.com
Telf.. 608 67 36 31

SECCIÓ EQUIPS FORMACIÓ
COORDINADOR/A: OSCAR MORALES

Email: coordinacio@futsalabrera.com
Telf.: 608 67 36 31

SECCIÓ EQUIPS ALT RENDIMENT
COORDINADOR/A: ALEX DE PEDRO

Email : coordinacio@futsalabrera.com
Telf : 619 44 69 13