La nostra entitat segueix treballant a ampliar la formes de tenir informat del dia a dia a tots els integrants del club, famílies, jugadors, entrenadors, etc.

Continuem aqueta temporada amb el departament de comunicació el qual estarà destinat a incrementar la presència del club a les xarxes socials, les quals seran les noves eines de comunicació entre les famílies i l’entitat.

A part de donar informació actualitzada a la nostra Web l’entitat farà ús de les principals eines de cohesió, incrementarem la nostra presència en Facebook, Twitter, YouTube i Instagram.

Per a qualsevol suggeriment, idea o col·laboració en aquest nou projecte no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres al info@futsalabrera.com

Responsable Departament

escut petit

Òscar serà la responsable del departament de comunicació. El seu treball serà facilitar les comunicacions entre federació, ajuntament, departament d’esports d’Abrera, etc. Dins del seu treball serà el de coordinar, fomentar i informar de l’actualitat del club a les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram.
També aportarà idees i modificacions a la nova Web del club.

Contacte: info@futsalabrera.com