PAVELLÓ MUNICIPAL

IES VOLTRERA

GIMNÀS MUNICIPAL

SECCIÓ FEMENÍ
COORDINADOR/A: DANIEL Bel Sola

Email: coordinacio@futsalabrera.com
Telf.: 672 94 93 40

SECCIÓ MASCULÍ
COORDINADOR/A: DAVID Mora Cantero

Email : coordinacio@futsalabrera.com
Telf : 609 10 23 05